FORMÅL

-       at sørge for forplejning og opvask til div. arrangementer i cirkusbygningen - gælder dog

     ikke sommercirkusugen.

-       at sørge for forplejning til div. turnéer m.mRESSOURCEPERSONER-       Ajourfører opgaveliste efter drøftelse med bestyrelse/instruktører.

-       Sikre sig at opgaverne opdateres på frivillig- hjemmesiden med de nødvendige oplysninger

     om tid, sted, antal  personer m.v.

-       Samler frivillige til drøftelse af opgaver samt forslag til nye tiltagFRIVILLIGMEDLEMMER

-       Melder sig til og udfører divers opgaver iht. opgaveliste  

     på hjemmesiden 

-       Deltager i drøftelser omkring opgaver og evt. nye tiltagOPGAVER     De opgaver der skal udføres vil typisk være:

-       Bagværk til fryseren

-       Klargøring af forplejning til div. arrangementer i cirkusbygningen

-       Opvask efter div. arrangementer i cirkusbygningen

-       Lave mad til fryseren til turneer m.m

-       Indkøb af forplejning

-       Rengøring af køkkenet

Cirkusuge
Nyt telt
julemarked
Instruktør besøg