FORMÅL

-       At stå for opsætning og nedtagning af lyd, lys og strømtavler i forbindelse med  

        arrangementer.

-       At vedligeholde og holde orden på ledninger, lamper, nødbelysning, røgmaskiner og

        musikanlæg.RESSOURCEPERSONER-       Ajourfører opgaveliste efter drøftelse med bestyrelse/instruktører.

-       Sikre sig at opgaverne opdateres på frivillig- hjemmesiden med de nødvendige

        oplysninger om tid, sted, antal  personer m.v.


-       Samler frivillige til drøftelse af opgaver samt forslag til nye tiltagFRIVILLIGMEDLEMMER

-       Melder sig til og udfører diverse opgaver iht. opgaveliste på hjemmesiden

-       Deltager i drøftelser omkring opgaver og evt. nye tiltag


OPGAVER

 

De opgaver der skal udføres vil typisk være:


-       Opsætning og nedtagning af lys og lyd i forbindelse med arrangementer.

-       Opsætning og test af nødudgangslamper, paniklys og brandspande.

-       Programmering og styring af lys og lyd ved arrangementer.

-       Opsætning af kamera og skærm, så artisterne kan se showet backstage.

-       Reparation og oprydning af ledninger.

-       Komme med nye kreative løsninger til lys eller lyd effekter/opsætninger.

-       Reparation af strøm i salgsvogne og dertil hørende maskiner.

-       Vedligeholdelse af el-system på trailer og salgsvogne.

Cirkusuge
Nyt telt
julemarked
Instruktør besøg