Deltagerbetaling:

For alle ikke medlemmer i cirkus Flik-Flak eller deltagere fra SFO på Odense Friskole er der et tilmeldingsgebyr på kr. 200,-  

Lodsedler:

Alle deltagere får tilsendt 18 stk. cirkuslodsedler som vi forventer at I hjælper med at sælge. Indtægten er med til at få økomomien til at hænge sammen. Det samlede budget for cirkusugen er på ca. kr. 240.000,- 

Forplejning:

Frokost: kr. 280,- for hele ugen

Overnatning/spisning: kr. 950,-  for hele ugen

Cirkust t-shirts:

Cirkus t-shirts fra sidste år koster kr. 100,- og skal bestilles samtidig med tilmelding.