Generalforsamling 2015
 
Alle medlemmer indkaldes hermed til  Cirkus Flik-Flak generalforsamling

 

Fredag d. 27. Februar kl. 17.30 i Cirkuslokalerne på Herluf Trolles Vej 138.

 

Som noget har vi I år valgt, at starter vi med GRATIS fællesspisning for børn/unge og forældre kl. 17.30.

Herefter afholdes generalforsamling, hvor børnene har mulighed for at hygge sig I hallen med cirkustræning. 

Aftenen afsluttes med dessert og billeder fra cirkusturen til Senegal.

Vi håber at rigtig mange famiier vil bakke op og deltage denne aften.

Tilmelding til spisningen sker på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 23. Februar 2015

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for året 2014

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg af Bestyrelsesmedlemmer/suppleant

5. Valg af revisor

6. Fastsættelse af kontingent for næste år

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Evt.

 

Pkt. 4 Valg til bestyrelsen:

Karen Konstantin-Hansen, Richard Breilev, Lars Christoffersen, Christian V. Hansen. (alle modtager genvalg)

Brugerrepræsentanter: Vivi Salomonsen, Sanne Christoffersen (modtager genvalg)

 

Pkt. 5. Valg af revisor/suppleant

På valg er Allan Andersen

 

Pkt. 7. Indkomne forslag:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge, før

mødet finder sted.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Tommy Hardam